Desatero holistické medicíny

Pro potřeby sekce Holistické medicíny Českého komitétu pro vědecké řízení sestavil MUDr. A. Willant:

1. Každý pacient je jednotou duše, mysli a těla. - klinická medicína je soustředěna pouze na léčení těla, nebere v úvahu ani mysl ani duši pacienta; léčení tělesných symptomů je z celostního hlediska tou nejjednodušší částí terapie: mysl řídí tělo, není tomu naopak;

2. Každý člověk je originál. - léčení jakékoli nemoci vyžaduje odlišný, svým způsobem originální terapeutický postup;

3. Je třeba léčit člověka, nikoli nemoc. - Krehl:"Vlastně neexistuje žádná nemoc, nýbrž jen nemocní lidé; nikdo nikdy neviděl nemoc jako takovou, protože nemoc potřebuje člověka, aby mohla existovat."

4. Každá nemoc má určitý vývoj. - především u chronických chorob platí, že léčení vyžaduje kontinuální, v čase odlišnou léčbu;

5. Holistická medicína respektuje zákon rovnováhy. - zákon rovnováhy, určité harmonie, je základním zákonem vesmíru a platí i pro naše tělo; absence rovnováhy je příčinou absence zdraví; - celá příroda se řídí zákonem rovnováhy, bez neustálého narušování rovnováhy by nebylo nutné ji znovu obnovovat a život by se zastavil;

6. Holistická medicína jde po příčině, bez ustání se ptá "proč"? - klinická medicína se ve většině případů zaměřuje především na potlačování příznaků chorob; - z hlediska holistické medicíny je diagnoza chápána jako hledání příčiny nebo příčin vzniku patologických příznaků a terapie je odstraněním příčiny;

7. Noli nocere, především neškodit. - přestože tato medicínská zásada platí už od starověku a je obsažena i v Hippokratově přísaze, často se na ni zapomíná, což platí pro klinické, alternativní i holistické terapeutické postupy;

8. Při jakémkoli rozhodování je na prvním místě vždy zájem pacienta. - příklady porušování opět najdeme ve všech sférách léčení, ve většině případů nerozhoduje zdravotní stav, ale ekonomické či jiné partikulární zájmy;

9. Holistická medicína se nebrání použití jakýchkoli metod, pokud neškodí a jsou účinné. - díky téměř neomezenému šíření informací je dnes dostupná řada léčebných metod, avšak vědecké důkazy o mechanizmu jejich působení jsou sporné; je to však mínus na straně vědy, jejíž poznávací potenciál je omezený;

10. Podstatou úspěšného léčení je aktivní angažovanost nemocného v procesu uzdravování. - k tomu, aby pacient mohl odstranit závadné impulzy ze své duše, mysli nebo těla, potřebuje dostatečné množství adekvátně podaných informací, v tom je hlavní úloha terapeuta; škodlivým extrémem je pokrytectví a snaha zatlačit pacienta do pasivní úlohy z pozice autority;